Om klubben

Höörs Pistolskytteklubb var ursprungligen en sektion inom Höörs Skytteförening men 1940 hade pistolskyttet växt så att man bildade en helt egen klubb. Första ordföranden var Carl Philip Bonde och övriga styrelseledamöter var Stig Ljunggren, Einar Holmgren, S Bergman samt B Berggren.

Klubben har bedrivit verksamhet i stort sett oavbrutet sedan dess och de senaste åren har verksamheten utvidgats så att klubben numera bedriver skytte på två banor. Utomhus har vi skjutbana Stehag och inomhus hyr vi vintertid bana i Lund.

Hos oss skjuter du pistol under trevliga och kamratliga former utan tävlingshets. Vi har gemensamma träningar två gånger i veckan under utomhussäsongen och en gång varannan vecka under vintern. Totalt har vi möjlighet att skjuta och träna på våra olika banor vid fem olika tillfällen per vecka under utomhussäsongen.

Vid sista träningen varje månad genomförs en prestigelös klubbtävling där resultatet läggs samman per säsong, vilket är ett mycket omtyckt och uppskattat inslag i vår verksamhet bland våra medlemmar.

Höörs Pistolskytteklubb är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och har två stycken certifierade utbildare som handhar all utbildning i klubben. Årligen genomför vi utbildning för PIstolskyttekortet.

Vill du veta mer om oss, vår verksamhet eller ha kontakt med oss av annat skäl kan du använda vårt kontaktformulär.