Höörs Pistolskytteklubb

Ansluten till SPSF

Höörs Pistolskytteklubb är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. Som medlem är du automatiskt försäkrad.

Två skjutbanor

I Höör skjuter vi utomhus under sommarhalvåret och i Lund inomhus vintertid. När vi skjuter är den röda varningsflaggan alltid hissad.

Träning och tävling

I klubben både tränar och tävlar vi under trivsamma och opretentiösa former. Hos oss är alla en stjärna!

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss!

OK!